G4NL Academy

De Go4NextLevel (G4NL) Academy is een platform van G4NL waar kennis over veranderingen doorvoeren in organisaties wordt gedeeld, trends worden geduid en hoe daar mee om te gaan.

We zijn er van overtuigd dat de maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe vormen van organiseren vergen. De vraag is dan hoe die te initiëren en te borgen.  Deze aanpassingen of veranderingen kunnen organisaties het beste zelf  doen vindt G4NL.

G4NL coacht organisaties om aanpassingen of veranderingen zelf te laten doen. Daarbij hanteert G4NL de volgende principes:

  • De gewenste of noodzakelijke veranderingen laten bedenken en bepalen door de eigen medewerkers;
    • Immers, met de unieke kennis en ervaring van de organisatie wordt een passend resultaat bereikt;
  • De gewenste aanpassingen of  veranderingen onder eigen regie stapsgewijs doorvoeren en borgen;
    • Immers, door het zelf te doen, is er  draagvlak  en  beklijft het resultaat.
  • Meer verantwoordelijkheid naar medewerkers.
    • Immers, verantwoordelijke medewerkers zijn toleranter en toegankelijker  voor andere ideeën en andermans talenten

G4NL deelt deze principes door middel van lezingen, workshops en trainingen.